Luonnonmukainen itsehoito

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (523/10§) ja EU:n yleisen tietosuojalain (GDPR) mukainen rekisteri ja tietosuojaseloste.  

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on laadittu 10.4.2020.

Rekisterin ylläpitäjä:

Tanja Hovi

y-tunnus: 2560788-8

Yrityksen toimipaikka: Lappeenranta

tanja@homeopaattitanjahovi.fi

Rekisterin yhteyshenkilö:

Tanja Hovi

tanja@homeopaattitanjahovi.fi

Rekisterin nimi:

Luonnonmukainen itsehoito -sivuston asiakasrekisteri markkinointi- ja verkkopalveluita varten.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 

Henkilötietoja käytetään muun muassa asiakassuhteen hoitoon, palveluiden toteuttamiseen ja mainontaan sekä verkkosivujen toiminnan parantamiseen. 

Rekisteröitävät tiedot: 

Asiakkaan nimi (etu- ja sukunimi)

Yrityksen nimi ja yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite ja -numero, sekä toimipaikka)

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Asiakassuhteen ylläpitoon liittyvät tiedot, kuten tilaus- ja laskutustiedot, sähköpostit sekä luvat ja suostumukset jne.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tiedot saadaan, kun asiakas ottaa yhteyttä sähköpostitse, tilaa palveluita tai uutiskirjeen, osallistuu webinaareihin tai muihin Luonnonmukainen itsehoito -sivuston järjestämiin toimintoihin.

Henkilötietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU: tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: 

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta muille osapuolille. Henkilötiedot kuitenkin siirretään alustoille, jotka toimivat EU:n ulkopuolella. Tällaisia alustoja ovat muun muassa Active Campaign uutiskirjeohjelmana ja Google Docs-ohjelmat.

Rekisterin suojaus:

Tietoja ei säilytetä muussa muodossa kuin sähköisessä. Tiedot suojataan niin, että niihin pääsee käsiksi vain asiaankuuluvat henkilöt. Tietoja säilytetään Active Campaign- ja Google Docs -ohjelmissa, joiden tietoturva on taattu ohjelmistojen puolesta. 

Rekisteritietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen:

Rekisterissä olevilla henkilöillä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia niiden korjaamista tai täydentämistä. Vaatimus korjaamisesta tai täydentämisestä tulee toimittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle, joka vastaa pyyntöön kuukauden sisällä. Vaatimuksessa on yksilöitävä korjattava tai täydennettävä tieto. Rekisterin ylläpitäjällä on oikeus pyytää henkilöllisyyden todentamista. Rekisteritietojen korjaaminen on maksutonta toteuttaa yhden kerran vuodessa. 

Muut rekisteröidyn oikeudet henkilötietojen käsittelyyn liittyen

Muihin rekisteriin liittyviin kysymyksiin vastaa yhteyshenkilö.

 

Evästeet

Sivusto käyttää verkkosivujen analysointievästettä. Käytössä oleva analysointiohjelma on Google Analytics.

© Copyright Luonnonmukainen itsehoito 2020