Luonnonmukainen itsehoito

Vastuuvapauslauseke

Tällä sivustolla esitettyä sisältöä ei voida pitää hoitosuosituksina, eikä sisältö toimi lääketieteellisenä hoito-ohjeena tai neuvona. Sivuston sisältö ei korvaa terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tapahtuvaa vastaanottoa tai konsultaatiota eikä lääkityksiä tai muita lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen antamia virallisia ohjeita.

Keskustele aina ensin lääkärisi tai terapeuttisi kanssa ennen kuin aloitat mitään ravintolisiä, lääkkeitä tai muita valmisteita. Osalla ravintolisistä ja kasvirohdosvalmisteista saattaa olla yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa ja ne voivat siten vaikuttaa lääkkeiden tehoon. Lääkärille kannattaa siis mainita käyttämistäsi ravintolisistä ja kasvirohdosvalmisteista.

Sivuston sisältö on tarkoitettu ensisijaisesti luonnonmukaisen itsehoidon tueksi. Jokaisella sivuston lukijalla on itsellään vastuu terveydestään ja tekemistään valinnoista. Jokainen lukija on itse paras arvioimaan omaa tilannettaan, lääkityksiään ja sairauksiaan tarvittaessa yhdessä lääkärinsä kanssa.

Sivuston ylläpitäjät eivät ota terveydellistä tai lääketieteellistä vastuuta sivustoa lukevien henkilöiden osalta.  

© Copyright Luonnonmukainen itsehoito 2020